ICYDK là gì? Ý nghĩa của từ icydk - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

ICYDK là gì? Ý nghĩa của từ icydk

Từ icydk là gì và ý nghĩa ra sao, có đúng icydk là viết tắt của từ gì hay không, dịch sang tiếng Việt lẫn tiếng Anh như thế nào? Tra cứu, giải thích khi nó xuất hiện trong tin nhắn, trên internet.

icydk là gì

ICYDK là gì ?

ICYDK là “In Case You Didn't Know” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ICYDK

ICYDK có nghĩa “In Case You Didn't Know” dịch sang tiếng Việt là “Trong trường hợp bạn không biết”.

Được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "I" trong "In", "C" trong "Case" , "Y" trong "You", "D" trong "Didn't", và "K" trong "Know".

Nghĩa của mỗi từ như sau:
+ In: trong.
+ Case: trường hợp.
+ You: bạn, em, anh.
+ Didn't: không (quá khứ).
+ Know: biết.

ICYDK là viết tắt của từ gì?

Cụm từ được viết tắt bằng ICYDK là “In Case You Didn't Know”. Với những chia sẻ trên hi vọng đã giúp mọi người biết được chính xác icydk là gì rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad