GPMS là gì? Nghĩa viết tắt của từ gpms - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

GPMS là gì? Nghĩa viết tắt của từ gpms

Dịch sang tiếng Việt thì gpms là gì và có ý nghĩa ra sao, gpms là viết tắt của từ gì đúng hay không? Bài viết này sẽ giải đáp những thắc mắc đó.

gpms là gì

GPMS là gì?

GPMS là viết tắt của cụm từ “Global Portfolio Management Systems” trong tiếng Anh, tạm dịch ra tiếng Việt có nghĩa “hệ thống quản lý danh mục đầu tư toàn cầu”, hoặc “những phương pháp quản lý danh mục đầu từ toàn cục””

Nghĩa này được xem như cách hiểu phổ biến nhất hiện nay. Ngoài ra, còn nhiều cụm từ viết tắt khác được rút gọn cho kiểu viết tắt này, chúng sẽ được liệt kê theo danh sách ở phần sau.

Ý nghĩa từ GPMS

Phần này chúng ta sẽ đề cập đến nghĩa phổ biến của GPMS là “Global Portfolio Management Systems”.

Cụm từ này rất hay sử dụng trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt về vấn đề tài chính và nguồn nhân lực.

Có thể dễ dàng nhận thấy nó rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ, với: “G” trong “Global”, “P” trong “Portfolio”, “M” trong “Management”, và  “S” trong “Systems”.

Nghĩa của mỗi từ như sau:
+ Global: toàn bộ, toàn thể, toàn cục, chung, tổng quát, toàn cầu.
+ Portfolio: danh mục đầu tư (công ty, ngân hàng), quỹ đầu tư, tổng lượng đầu tư.
+ Management: sự quản lý, sự điều hành, sự điều khiển, trông nom, ban quản đốc.
+ Systems: phương pháp, hệ thống, chế độ.

Nghĩa khác của GPMS

Bên cạnh ý nghĩa “Global Portfolio Management Systems” thì nó còn được xem như kiểu viết rút gọn của nhiều cụm từ tiếng Anh khác.

Danh sách GPMS viết tắt:
+ Group Performance Management System: hệ thống quản lý hiệu suất nhóm.
+ Government Protective Marking Scheme: đề án bảo vệ chính phủ.
+ General Purpose Microprogram Simulator: mô phỏng chương trình vi mô mục đích chung.
+ Global Problem Management System: giải pháp quản lý vấn đề toàn cầu.
+ Graham Park Middle School: trường trung học Graham Park.
+ Graduated Payment Mortgages: thế chấp thanh toán tốt nghiệp.
+ Goals Problem Masses: mục tiêu vấn đề hàng loạt.
+ General Processing Modules: mô-đun xử lý chung.
+ Global Price Management System: hệ thống quản lý giá cả toàn cầu.
...

Tạm kết bài viết, hi vọng với những thông tin trên phần nào đã giúp mọi người giải đáp được thắc mắc gpms là gì rồi. Cám ơn sự theo dõi của các bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad