Spritz và Spritzes nghĩa là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Spritz và Spritzes nghĩa là gì?

Nghĩa của từ spritz và spritzes là gì trong tiếng Anh? Liệt kê các nghĩa khác nhau, giải thích và cho ví dụ cách sử dụng spritz trong câu.

spritzes là gì

Spritz là gì?

Spritz là tên viết tắt của một loại cocktail dựa trên rượu vang của Ý, từ nguyên gốc của nó là “Spritz Veneziano”, ta cũng có thể gọi ngắn gọn veneziano. Và cách viết spritzes (thêm es vào sau) là số nhiều của nó trong tiếng Anh, dùng để đề cập đến nhiều cái.

Bên cạnh đó, trong tiếng Anh thì spritz vừa có thể làm danh từ, vừa có thể làm động từ tùy thuộc vào ý nghĩa của câu nói, được hiểu theo một số nghĩa sau: phun, xịt, bơm, rảy, vun, vảy, trút, rót (những hành động này thường được áp dụng cho các chất lỏng: nước, dầu thơm...).

Vậy tóm lại từ này có 2 cách hiểu chính:
  + tên 1 loại cocktail  (thức uống pha trộn có chứa rượu)
  + phun, xịt, vảy, rảy (chất lỏng)

Từ spritzes là dạng số nhiều, hoặc là một động từ được chia theo ngôi của chủ từ.

Ví dụ cách sử dụng spritz

Từ này đôi khi rất ít được bắt gặp trong giao tiếp thường ngày, nên khi tra từ điển có thể không tìm ra, hoặc chưa rõ ý nghĩa chính xác.

Nó thường xuất hiện trong menu (thực đơn) của các cửa hàng bán đồ uống.

Ví dụ:
- What woud you like to drink? (Quý khách muốn dùng gì?)
- I would like a Spritz Veneziano, please! (Cho tôi một Spritz Veneziano nhé!)

- She spritzes her neck with perfume. (Cô ấy xịt nước hoa lên cổ.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad