FYR là gì? FYR là viết tắt của từ gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

FYR là gì? FYR là viết tắt của từ gì?

Ý nghĩa của từ FYR là gì khi dịch sang tiếng Việt? Giải thích FYR là viết tắt của các từ nào trong tiếng Anh, bởi chúng cũng có thế xuất hiện trong email và các đoạn hội thoại.

fyr là gì

FYR là gì trong email?

FYR là viết tắt 3 chữ cái đầu của cụm từ “For Your Reference”, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “dành cho bạn tham khảo”, nó hay xuất hiện trong nội dung của email hoặc cũng có thể được bắt gặp trong nhiều nội dung văn bản khác nhau (trong các quảng cáo, khuyến mãi, thông tin tuyển dụng, …) và sẽ thường nằm cuối văn bản.

Với từ này, người sử dụng nó có thể thêm vào nội dung tham khảo, để nội dung này tách biệt với nội dung chính, giúp người đọc dễ hiểu hơn (biết phần nào là phần chính và quan trọng, phần nào là phụ chỉ để tham khảo).

FYR là viết tắt của từ gì?

Ngoài ý nghĩa được sử dụng phổ biến đã nêu trên là  “For Your Reference”, thì FYR còn được sử dụng trong các tình huống và trường hợp khác nhau, tùy vào ngữ cảnh cũng như nội dung của văn bản.

Danh sách một số từ viết tắt khác của FYR (lấy chữ cái đầu tiên của mỗi từ):
- For Your Review: Dành cho nhận xét của bạn
- For Your Records: Dành cho hồ sơ của bạn
- Find Your Reason: Tìm lý do của bạn
- Former Yugoslav Republic: Cộng hòa Nam Tư cũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad