And so forth, and so on nghĩa là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

And so forth, and so on nghĩa là gì?

So on và so forth tương đồng với nhau, cả 2 hay đi chung với từ 'and' ở phía trước hoặc có thể kết hợp cùng với nhau. Đây là cụm từ được dùng như cái kết khi liệt kê những thứ gì đó theo một danh sách. Vậy and so on là gì? Nó có nghĩa là "vân vân", "tiếp tục như vậy", "tương tự như thế"...

and so on nghia la gi

Ví dụ:

I love sports: football, volleyball, basketball, swimming and so on.
-> Tôi yêu thể thao: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bơi lội và v.v... 

My wife spends her day doing housework, cooking, watching television, so on and so forth.
-> Vợ tôi bỏ ra cả ngày để làm việc nhà, nấu nướng, xem truyền hình và v.v..

Cách sử dụng:

Chúng ta có thể thấy chúng thường xuyên xuất hiện trên các văn bản, mẫu chuyện, sách báo... 

Khi liệt kê ra một danh sách bao gồm nhiều thứ, nhiều món mà chúng có ý nghĩa tương tự nhau hoặc cùng thể loại thì ta dùng "so on". Nhờ vào đó người khác khi nghe hoặc nhìn có thể hiểu và tưởng tượng ra được những gì tiếp theo.

Trong tiếng anh, "so on" cũng được xem là phần kết của câu, khi người diễn đạt cảm thấy câu nói quá dài dòng hoặc không thể nghĩ ra được nữa.

Post Top Ad