Please stay tuned nghĩa là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Please stay tuned nghĩa là gì?

"Stay tuned" là một thành ngữ rất thường được sử dụng trong các chương trình trên truyền hình hoặc radio.  

Stay tuned là gì?

Hiểu đơn giản, nghĩa là "đừng chuyển kênh", "giữ cố định"...Có tác dụng gây chú ý, rằng vẫn còn điều gì đó sẽ diễn ra, hãy tiếp tục theo dõi.

Ví dụ:

Please stay tuned! We'll be back in a few minutes.
-> Xin đừng chuyển kênh! Chúng tôi sẽ quay trở lại trong vài phút.

Stay tuned for the important informations.
-> Hãy chuẩn bị cho những thông tin quan trọng.

You should stay tuned and keep listening this news.
-> Bạn nên ổn định và tiếp tục lắng nghe bản tin này.

Stay tuned, Jack! I will find the key and give it to you.
-> Ở yên đó, Jack! Tôi sẽ tìm chìa khóa và đưa nó cho bạn.

Stay tuned được dùng ở đâu?

Chủ yếu trên sóng truyền hình, khi đến phần quảng cáo chen ngang hoặc phần ngắt quãng của chương trình, người dẫn chương trình hay nói "stay stuned" với khán thính giả của họ, nhằm nhắc nhở đừng tắt/ đừng chuyển sang kênh khác...

Đôi khi, nó cũng được dùng khá nhiều ở văn nói trong từng trường hợp cụ thể và có thể dịch theo các nghĩa khác nhau như: "hãy giữ nguyên vị trí", "hãy chuẩn bị", "ở yên đó", "chờ đó"...

Cách sử dụng stay tuned:

Tùy vào ngữ cảnh mà ta áp dụng và dịch nghĩa cho phù hợp. Lưu ý rằng từ "tuned" trong cụm từ lúc nào cũng phải có "ed", không được dùng từ "tune".

Post Top Ad