You have my word - Nghĩa là gì ? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

You have my word - Nghĩa là gì ?

You have my word có nghĩa là lời hứa của bạn đối với một người về vấn đề gì đó, nhưng lời hứa này có ý nghĩa nhấn mạnh và uy tín hơn.

you have my word nghia la gi

Cách sử dụng:

Ta có thể dùng cụm từ "I give you my word" thay cho "You have my word", 2 cụm từ này có giá trị như nhau về mặt ngữ nghĩa.

Thể hiện mong muốn người khác tin tưởng rằng bạn sẽ không quên và sẽ cố hết sức để thực hiện nó, thay vì là hứa một lời hứa xuông không đảm bảo sự chắc chắn.

Ví dụ:

You have my word, Jimmy, I will help you do these exercises tomorrow.
-> Tôi hứa với bạn, Jimmy, tôi sẽ giúp bạn làm những bài tập này vào ngày mai.

I will clean our rooms by noon, you have my word.
-> Anh sẽ dọn dẹp phòng của chúng ta trước buổi trưa, anh hứa với em.

I give you my word, I will improve my English skills everyday.
-> Tôi hứa tôi sẽ cải thiện kỹ năng tiếng anh của mình hằng ngày.

I will get high score in the next exam, I give you my word, father.
-> Con sẽ đạt điểm số cao trong kì thi tới, con hứa, thưa cha.

Post Top Ad