Whataya và Whaddaya - Nghĩa là gì ? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Whataya và Whaddaya - Nghĩa là gì ?

Whataya có nghĩa là what do you (what have you, what are you...). Whaddaya đồng nghĩa với whataya.

whataya va whaddaya la gi

Cách dùng:

Đây là 2 từ viết tắt được sử dụng nhiều trong tiếng anh, có thể thường thấy trong phim ảnh, trò chuyện hằng ngày. Cấu trúc: Whataya want from me? (Bạn muốn gì ở tôi). Whaddaya say? (Bạn nói cái gì)...

Ví dụ:

Whataya know about the Tet holiday in Viet Nam?
-> Bạn biết gì về Tết ở Việt Nam?

Whaddaya say when you meet your girlfriend's parents?
-> Bạn nói gì khi gặp bố mẹ của bạn gái?

Whataya do after school?
-> Bạn làm gì sau giờ học?

Whaddaya think about this job?
-> Bạn nghĩ gì về công việc này?

Lưu ý: Những từ này không nên dùng trong các bài viết, văn bản có tính chất quan trọng. Chỉ dùng trong văn viết, văn nói đơn giản hoặc để trò chuyện với người thân/bạn bè.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad