Like a dog with two tails - Nghĩa là gì ? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Like a dog with two tails - Nghĩa là gì ?

Like a dog with two tails có nghĩa là rất vui sướng, hạnh phúc tột độ. Đây là một thành ngữ (idiom) hay được người bản xứ sử dụng, đồng nghĩa với các từ: very happy, excited...

like a dog with two tails
Cách sử dụng:

Trong tiếng anh, be like a dog with two tails được dùng để diễn tả cảm xúc của một người về thứ gì đó làm họ cảm thấy cực kì hạnh phúc và vui sướng.

Cấu trúc:

S + be (am/is/are/was/were) + like a dog with two tails

Ví dụ:

His daughter will be like a dog with two tails if he gives her this gift.
 -> Con gái anh ta sẽ cực kỳ vui sướng nếu như anh ta tặng con bé món quà này.

Jimmy was like a dog with two tails when his favorite football club won the match.
-> Jimmy vui sướng tột cùng khi đội bóng yêu thích của anh ấy giành chiến thắng.

She is like a dog with two tails because her best friends organize birthday party for her.
-> Cô ấy vô cùng hạnh phúc bởi vì những người bạn thân tổ chức sinh nhật cho cô ấy.

My son was like a dog with two tails when I bought him a motorbike.
-> Con trai tôi rất phấn khích khi tôi mua cho nó 1 chiếc xe gắn máy.

When I do good things, I am like a dog with two tails.
-> Khi tôi làm những việc tốt, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Lưu ý: Tùy vào dạng và thì của câu mà ta chia "be" cho phù hợp (hiện tại, quá khứ, tương lai...)

Post Top Ad